بازسازی ادهزیو کامل دهان در سیستم دندانی با اروژن شدید: تکنیک سه مرحله ای ، قسمت اول

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

بازسازی ادهزیو کامل دهان در سیستم دندانی با اروژن شدید: تکنیک سه مرحله ای ، قسمت اول

تکنیک سه مرحله ای:

;در گذشته برای درمان بیمارانی که سایش دندانی شدید داشتند ٬ بازسازی کامل دهان توسط روکش کردن کامل دندانها توصیه می شد.امروزه٬ تکنیک ادهزیو ارتقاء پیدا کرده و نیاز به تراش را کاهش داده و دسترسی محافظه کارا نه تری را امکان پذیر نموده است.

اگر چه درمان ادهزیو دو پروسه کلینیکی و لابراتواری را آسان کرده٬ ترمیم چنین بیمارانی به علت تعداد زیاد دندان های تخریب شده٬ هنوز چالش می باشد.برای تسهیل وظایف کلنیسین در طی طرح درمان و انجام بازسازی ادهزیو کامل دهان یک نظریه جدید ایجاد شده :تکنیک سه مرحله ای.

سه مرحله ی لابراتواری به سه مرحلهی کلینیکی اضافه شده که به دندانپزشک و تکنسین لابراتوار اجازه می دهد که به یک تقابل پایدار برای رسیدن به زیبایی قابل پیش بینی تر و نتایج فانکشنال برسد.

در طی اولین قدم:   ارزیابی زیبایی و پایدار کردن موقعیت پلن اکلوزال می باشد.

در قدم دوم:   کوادرانت خلفی بیمار برای افزایش بعد عمودی ترمیم می شود.

در نهایت سومین مرحله:   راهنمای قدامی دوباره پایدار می شود با استفاده از تکنیک سه مرحله ای:دندانپزشک می تواند یک بازسازی کامل دهان را به یک بازسازی یک کوادرانت تبدیل کند.این مقاله فقط به جزئیات قدم اول می پردازد.تمام پارامترهایی که باید آنالیز شود قبل از درمان اولیه را توضیح می دهد.

                               

 شکل 1 .سیستم دندانی به شدت سایش یافته در یک بیمار 27 سال a-b

بیمارانی که اروژن دندانی شدید دارند اغلب با تخریب شدید دندانی مخصوصا˝ در قدام ماگزیلا دیده می شوند.ممکن است بعد عمودی(VDO) کاهش یافته و سوپراراپشن اتفاق افتاده باشد.اگر از اروژن در مراحل اولیه جلوگیری نشود٬ ممکن است بازسازی کل دهان نیاز شود.طبق مقالات در دسترس ( فقط (case report ٬درمان پیشنهادی RCT انتخابی و سپس پوشش کامل با روکش تقریبا˝ تمام دندان ها را شامل می شود. به هر حال این روش می تواند خیلی تهاجمی باشد٬با در نظر گرفتن اینکه افرادی که دچار اروژن شدید شده اند خیلی جوان هستند این روش خیلی عاقلانه به نظر نمیاید..

زمانی که یک بیمار 14 ساله٬ یک بازسازی کل دهان معمولی دریافت می کند٬ مانند گزارش که اخیرا˝ چاپ شده است٬ سوال های Fallow – up باید در نظر گرفته شود: در طی چند وقت این کرون ها در آینده مجبور به تعویض هستند؟و پروگنوز همچنین دندان هایی چقدر خواهد بود؟ چند تا دندان٬ وایتال (زنده) باقی خواهند ماند؟ چند تا دندان غیر قابل ترمیم خواهد شد؟

 

                                      

شکل 2 رادیوگرافی بانورامیک در یک بیمار 70 سال با سیستم دندانی به شدت ترمیم یافته.بیمار اولین بازسازی full mouth خود را در سن 50 سالگی دریافت کرده است.

به علت اینکه مطالعات پیگیری کننده ی بلند مدت با موارد مشابه در دسترس نیست.مقاله ی اخیر به این سوالات پاسخ نمی دهد.متعاقبا˝ قبل از بازسازی معمولی کل دهان در بیمارانی که دچار اروژن شده اند٬دندانپزشک باید راه های محتاطانه تر بیشتری را در نظر بگیرد.

در این حالت٬ تکنیک ادهزیو بهبود یافته می تواند یک انتخاب با ارزش باشد٬ حداقل برای اینکه درمان های تهاجمی تا زمانی که بیمار بزرگتر شود به تاخیر بیافتد. روش ادهزیو ساختار بیشتری از دندان را محافظت می کند و از درمان های انتخابی RCT(درمان ریشه) جلوگیری می کند.

به علاوه٬ با توجه به نظر محققان٬ زیبایی حاصل از دندان های ترمیم شده با پرسلن باند شونده بیشتر از ترمیم های با روکش های سمان شونده است.بنابراین٬ به نظر می رسد که لثه با مارجین روکش های باند شونده بهتر از مارجین روکش های سمان شونده رفتار می کند٬ در نتیجه التهاب و تغییر رنگ تیره ی کمتری داریم.

به هر حال٬ در حالی که محققان متعددی پیگیری های طولانی مدت برای پروتز ثابت معمولی ثبت کرده اند٬ در اینجا به طور مقایسه ای اطلاعات بلند مدت کمی از ترمیم های ادهزیو کل دهان داریم.متعاقبا˝٬ بحث هنوز برای امکان بازسازی ادهزیو که مدت زمان کمتری دوام داشته باشد یا اینکه از درمان معمولی ای استفاده کرد که مدت بیشتری دوام داشته باشد ولی از روش تهاجمی بیشتری استفاده کنیم باز است.

به این دلیل ٬ یک تریال (آزمایش) کلینیکی در دانشگاه Geneva اانجام شده است تمام بیمارانی که به صورت جنرالیزه دچار اروژن هستند به صورت ستمیاتیک و انحصاری با تکنیک ادهزیو درمان شدند با استفاده از آنله ها در کوادرانت های خلفی و لامنیت ها باند شونده برای کوادرانت های قدامی.هدف این است که دوام و پایداری بازسازی های ادهزیو قبل از پیشنهاد این درمان به عنوان یک استاندارد جدید درمانی٬ ارزیابی شود.

تکنیک سه مرحله ای:

برای بدست آوردن بیشترین حفاظت از ساختار دندان و بیشترین زیبایی قابل پیش بینی و نتیجه ی فانکشنی٬ یک نظریه جدید ایجاد شد:

د ر تکنیک سه مرحله ای (table 1) سه مرحله ی لابراتواری به سه مرحله ی کلینیکی اضافه شد که به دندانپزشک و تکنسین لابراتوار اجازه می دهد تا به صورت پایدار در طی طراحی و اجرا برای بازسازی چسبنده ی کل دهان روی هم تاثیر بگذارند.

 

 

در قدم اول لابراتواری٬ به جای واکس آپ کل دهان فقط اطراف دندان های ماگزیلا را در ناحیه ی وستیبول واکس آپ زیباییانجام میشود٬ بعد از آن دندانپزشک باید چک کند که آیا واکس آپ با استفاده از moke up وستیبول ماگزیلا درست بوده است.(قدم اول کلینیکی) در قدم دوم لابراتواری٬ تکنسین روی قسمت خلفی تمرکز می کند.واکس آپ اکلوزالی خلفی را برای تعیین VDO جدید انجام می دهد. قدم دوم کلینیکی٬ گرفتن (ثبت) یک اکلوژن پایدار در کودرانت خلفی با یک VDOافزایش یافته است که قرار است شبیه به طرح واکس آپ مومی باشد.با استفاده از مواد سیلیکونی از واکس آپ دوباره قالب (دوپکیلیت) می گیریم.تمام نواحی خلفی٬ با کامپوزیت های خلفی موقت دوباره ساخته می شوند.در نهایت در گام سوم قبل از ترمیم نواحی وسیتبول با ساخت پرسلن باند شونده ٬ بازسازی نواحی پالاتالی دندان های قدامی ماگزیلا انجام می شود.در این مقاله ها فقط درباره ی گام اول صحبت می کنیم.

طرح درمان

یک بیماری که واقع بین نیست وایده آل گرا باشد میتواند روند درمان را دچار مشکل کند.در واقع انتظارات او غیرواقعی و یا ضعیف بیان می شود که برای دندانپزشک قابل درک نیست. در واقع برای درمان یک ارتباط سه نفره وجود دارد(بیمار٬ دندانپزشک٬تکنسین). همیشه به صورت بالقوه یک سوء تفاهم مخصوصا˝ در بیمارانی که به لبخند با دندان های نا مرتب عادت کرده اند وجود دارد.

اهمیت نتیجه ی قابل انتظار این است که هم بیمار و هم دندانپزشک در روز درمان استرس زیادی برای نتیجه درمان نداشته باشند.هنوز اکثر دندانپزشکان بر اساس بر آوردهای زیبایی برای بیمارانشان تصمیم می گیرند که به ندرت نتیجه مطابق انتظارات بیمار است.

یک استراتژی برای کم کردن این شکستt این است که زمان کافی برای آموزش بیماران درباره ی انتخاب (آپشن) های درمانشان و نتایج قابل انتظار اختصاص یابد.

در قدم اول این تکنیک سه مرحله ای٬ دندانپزشک و تکنسین یک چشم انداز کلی به بیمار می دهند تا انتظارات بیمار هم به واقعیت نزدیک باشد.

مرحله ی1:واکس آپ وستیبولار فک بالا و ارزیابی پلن اکلوزال

به طور کلی در ابتدای بازسازی کل دهان ٬دندانپزشک از تکنسین می خواهد که روی کست تشخیص واکس آپ کل دهان را انجام دهد.در حالی که هر پارامتر مثل لبه ی انسیزالی٬ محور طولی دندان شکل وسایز دندان٬ پلن اکلوزال و.... به آسانی کنترل می شود.وکس آپ هر دو فک بالا و پایین کار سختی نیست.

دندانپزشک ها باید بدانند که گاهی تکنسین ها بدون مشاهده ی بیمارها و بدون داشتن نقاط رفرنس (مثل یک دندان است   راه ی مجاور) تصمیم های دلخواه می گیرند.

متاسفانه تصمیمی که فقط بر پایه ی کست های تشخیص باشد بسیار خطرناک است.در حالی که ترمیم های دندانی ای که روی کست تشخیص کامل و کافی به نظر می رسند ٬ امکان دارد به صورت کلینیکی ناکافی باشد.

یک روش برای اطمینان از اینکه هر کسی روی تکنیک مشابه است استفاده ازmock up می باشد که تکنیکی است که ایجاد شکل نهایی قابل پیش بینی را برای شکل نهایی دندان ها در دهان ممکن می سازد.تعدادی از محققان اخیرا˝ استفاده از mock up را برای روکش های ونیر (ترمیم های ونیر) دندان های قدامی پیشنهاد کردند.

 

p3

شکل 3 : نمای رو به رو a و نیمرخ b از یک بیمار 45 سال متاثر از رفلکس معده.به تخزیب دندانی جنرالیزه شدید ناشی از سایش دندانی دقت کنید.

 

p4

شکل 4: هر دو موکاب قدیمی (که فقط دندانهای قدامی ماگزیلا را می بوشاند) a,b و موکاب وستیبولار ماگزیلاری (از دومین برمولر تا دومین برمولر)c,d برای ارزیابی زیباییی استفاده شد.با موکاب قدیمی دندانهای قدامی خیلی بلند دیده میشوند و بیماران شکل و طول آنرا دوست ندارند.در حالیکه وقتی موکاب تا برمولر ادامه بیدا کند بیمار همان دندانهای قدامی را آنگونه که درخواست میشد ارزیابی میکند.

 

 

در بیمارانی که دارای تخریب  جنر الیزه ی شدید دندانی هستند یک mock up که فقط از دندان های قدامی باشد٬ تا زمانی که این دندان ها به صورت ناموزون با دندان های بازسازی نشده ی خلفی ظاهری می شوند.می تواند گمراه کننده باشد.به جای آن یک mock up که شامل تمام دندان های ماگزیلا است می تواند روش مناسب تری باشد (Figs 3 to 5)

برای به دست آوردن یک mock up از کل دندان های ماگزیلا لازم نیست در این مرحله ی اولیه یک mock up کل دهان داشته باشیم. در حقیقت تکنیک سه مرحله ای پیشنهاد می کند که تکنسین فقط باید سطح وستیبول دندان های ماگزیلا را وکس آپ کند.

p5

 

شکل 5: نمای فاسیال قبل a و بعدb,c موکاب وستیبولار ماگزیلاری

 

 

p6

شکل 6:وکس اب وستیبولار ماگزیلاری .دقت کنید که سینگلوم و کاسب های بالاتال درگیر نیستند .در این بیمار قسمت وستیبولار هر دو مولر ماگزیلاری دست نخورده هستند به همین دلیل شامل وکس آب نمیشوند

 

برای حفظ و صرفه جویی زمان و تسهیل مرحله ی بعدی کلینیکی نه سینگوم دندان های قدامی و نه کا سپ های پالاتالی دندان های خلفی ماگزیلا نباید در نظر گرفته شود.

در وضعیتی که نمای وستیوپی (فاسیالی) دندان مولر اول دچار اروژن نشده باشد٬ تکنسین و کس آپ را در سطح پرمولرها متوقف می کند شکل 6. هیچ وقت مولر دوم ماگزیلا شامل وکس آپ نمی شود.در اتمام واکس آپ وستیبول ماگزیلا٬ اولین قدم کلینیکی mock up) وستیبول ماگزیلا( اجرا میشود تا کلنیسین بتواند میزان افزایشی که توسط تکنسین اجرا شده را تائید کند.فاکتورهایی که در طی این مرحله باید دقت شود رامورد بحث قرار خواهیم داد.

لبه های انسیزالی)(Incisal edges

بیماران اغلب با افزایش طول دندان های قدامی که به وسیله ی دندانپزشک و تکنسین انتخاب شده شوکه می شوند.بعد از سال ها که خودشان را به یک سیستم دندانی عادت کرده دیده ان بسیاری از بیماران نمی توانند به سرعت با دندان های بزرگتر عادت کنند.

 

p7

 

شکل 7: زمانیکه یک VDOطرح ریزی شد٬ موقعیت اکلوزال پلن به صورت دلخواه توسط تکنسین انتخاب می گردد٬اغلب فضای بدست آمده به صورت مساوی بین دو قوس تقسیم می گردد٬ به همراه یک تغییر مناسب در بیمارانی که خط لبخند معکوس دارند.

اغلب٬ اگر به بیماران اجازه داده شود که دندان های جدید را امتحان کنند٬ با چنین تغییری موافق خواهند بود.اگر چه برخی بیماران هرگز آن را قبول نمی کنند.دندانپزشکان نمی توانند نظرات شخصی خود را به بیماران تحمیل کنند اما می توانند تلاش کنند تا بیماران را برای گرفتن تصمیم درست و با آگاهی راهنمایی کنند.

مرحله Mock up (مرحله ای که بیمار بوسیله ی دندان های آکریلی به صورت موقت نمای دندان های نهایی خود را می بیند.) می تواند کوتاه یا بلند شود ویا شکلش تغییر پیدا کند.(با استفاده از کامپوزیت فلو)٬ اگر تغییراتی که ایجاد می شود زیاد باشد باید قالب آلژیناتی گرفته شود تا تکنسین را برای آینده راهنمایی کند.

سطح اکلوزال occlusal Plane

جنبه ی ابداعی تکنیک سه مرحله ای ٬ گسترش Mock up به قسمت های وستیبولار دندان های خلفی ماگزیلا می باشد.در برگیری 4پره مولر ضروری می باشد٬ نه تنها برای نمایان کردن قسمت باکال آنها در مقایسه با دندان های قدامی٬ بلکه برای مرتبط کردن پلن اکلوزال با لبه های برنده . لبه های انسیزال ماگزیلا و سطح اکلوزال باید برای زیبایی مطلوب و نتایج فانکشنال کارآمد متناسب باشند.

در نمای لبخند از روبه رو٬ کاسپ های دندان های خلفی باید از لب پایین تبعیت کنند و سرویکالی تر از لبه های انسیزال قرار گیرند. در غیر این صورت یک خط لبخند معکوس نا خوشایند ایجاد می شود.

وقتیکه یک افزایش VDO در بازسازی Full – Mouth پیش بینی می شود این سوال که چگونه فضای اینتر اکلوزال اضافی٬ تقسیم شود٬ به طور کلی بوسیله تقسیم مساوی فضا بین قوس های فک بالا و فک پایین پاسخ داده می شود.

اگر چه این تصمیم کاملا˝تصادفی بوده و ممکن است به تغییر موقعیت پلن اکلوزال به سطحی پایین تر از موقعیت اصلی منجر گردد.

متأسفانه در بیماران دارای اروژن (سایش مینای سرویکال) ٬ از دست رفتن ساختار دندان اغلب بوسیله سوپرا اراپشن جبران می شود. بویژه در نواحی خلفی ماگزیلا و قدامی مندیبل. یکی از اهداف بازسازی Full Mouth باید تصحیح چنین وضعیتی باشد.

تکنسین٬ قبل از تصمیم گیری برای محل پلن اکلوزال وWax up کوادرانت خلفی باید بداند لبه های انسیزال تا چه اندازه می توانند بلند شوند.یک Mock up و سیتبولار ماگزیلا که هم لبه های انسیزال و هم کاسپ های باکال دندان های خلفی را نشان می دهد می تواند به تأیید محل اکلوزال پلن نهایی کمک کند.

 

 

p8-1

p8-2

 

شکل 8: تصاویر قبل و بعد٬مربوط به یک بیمار 27 ساله با سابقه رفلکس اسید معده که هارمونی بین پلن های اکلوزال و انسیزال بوسیله موکاپ بازسازی شد.

 

 

 

p9-1

 

p9-2

شکل 9 : اگر جراحی افزایش طول تاج پیش بینی می گردد٬ Mock up می تواند به مشخص کردن مقدار اتچمنتی که باید برداشته شود کمک کند.

هارمونی با مولرهای ماگزیلا

٬ اگرواکس آپدر حد پره مولرهای ماگزیلامتوقف شود ٬در طی ارزیابی موکاپ وستیبول ماگزیلا میتوان فهمید که مولرهای ترمیم نشده به چه شکل نمایان خواهند شد .میزان دیده شدن لب ها و همچنین میزان دیده شدن مارژین های باکال رستوریشن های نهایی (آنله) مولرها را نشان خواهد داد.

emergence profile● و حدود لثه ای در زمان وکس آپ

دندانپزشک و تکنسین می توانند تعیین کنند که آیا افزایش طول تاج نیاز می باشد یا نه .(Crown lengthening)

برای تأیید اینکه آیا جراحی موکوجینجیوال ضروری است و میزان گسترش آن تکنسین باید قسمت سرویکال رستوریشن نهایی رابا موم پرکند تا قسمت لثه ای کست پوشیده شود در نتیجه دندان های Mock up ٬لثه ی بیمار را پوشش خواهند داد.

emergence profile به آرامی آداپت می گردد و احساس رضایت از نتیجه نهایی برای دندانپزشک و بیمار ایجاد میکند. 

 

p11

شکل 10 : پس از جراحی از Mock upبرای ارزیابی نتیجه نهایی می تواند استفاده شود.

- بر اساس میزان نمایش لب ها٬دندان هایی که باید جراحی شوند انتخاب می گردند و بیمار می تواند یک تصمیم درست بگیرد که آیا جراحی را بپذ یرد یا نه.

Mock up پیش از جراحی می تواند وسیله ای بسیاربا ارزش برای متقاعد کردن بیماران نسبت به نتیجه ی کار باشد.

در ایجاد نتیجه مورد قبول می توان بوسیله یک Mock upجداگانه اما ٬ این بار٬ بدون اورلپ لثه ای به بیمار مجددا نشان داده شود.

تعداد دندان هایی که در بازسازی در گیرند:

گاهی بیماران از سطح تخریب دندان هایشان کاملا˝ آگاه نیستند و در درجه اول بخاطر زیبایی انگیزه پیدا کرده اند.

ممکن است بیماران تصور کنند که یک نتیجه رضایت بخش می تواند فقط با تمرکز بر دندان های قدامی به دست آید٬ بنابراین آن ها بر یک طرح درمان کامل مشتاق نخواهند بود.

برای اجتناب از به هدر دادن زمان و هزینه غیر ضروری٬ یک موکاپ وستیبولار ماگزیلاری می توان استفاده شود.

موکاپی که دندان های خلفی را می پوشاند برداشته شود و بیمار با موکاپ آنله ی شش دندان قدامی گذاشته شود٬همانطور که قابل پیش بینی می باشد بعضی از این بیماران هنوز گریزان خواهند بود٬بقیه متقاعد خواهند شد که درمان های گسترده تر را بپذیرند.

مراحل کلینیکی Mock up وستیبولار ماگزیلاری:

موکاپ وستیبولار ماگزیلاری به سرعت و به آسانی در دهان بیمار ساخته می شود و این امکان را فراهم می سازد که نتیجه نهایی را واقعا˝ قابل رویت سازد.

باید یک ایندکس سیلیکونی از Maxillary Vestibular Mock up ساخته و همراه یک ماده همرنگ دندان در دهان بیمار گذاشته شود. پس از برداشتن سلیکون ٬ تمام سطوح وستیبولار دندان های ماگزیلاری توسط لایه نازکی از کامپوزیت پوشیده خواهد شد

در کلینیک ما٬ ماده ی مورد استفاده (Protemp 3M ESPE) می باشد یک رزین کامپوزیتی که یک واکنش گرمایی محدود ایجاد می کند و آسان تر از پلی متیل متاکریلات فراهم می گردد و کمتر در معرض تخلخل می باشد.

از آنجائیکه سینگلوم دندان های قدامی و کاسپ های پالاتال دندان های خلفی مشمول Wax up نمی شوند-ایندکس سیسیکونی داخل دهان با ثبات خواهد بود.همچنین در هر دو طرف٬ بوسیله ی مولرهای دوم ترمیم نشده (استاپ خلفی ) تثبیت می گردد.

 

 p11

شکل 11:یک ایندکس سیلیکونی از وکس آب وستیبولار ماگزیلاری ساخته شده و همراه رزین کامبوزیت های موقتی همرنگ دندان پر شده است.

 

 

p12-1

p12-2

شکل 12: به علت تطابق خوب مواد اضافه کمی باقی خواهد ماند.به کوتاه شدگی کانین توجه کنید.موکاب میتواند براحتی داخل دهان بیمار تغییر داده شود.

بعلت انطباق زیاد ایندکس٬ ماده اضافی حداقل خواهد بود و به آسانی بوسیله ی چاقوی جراحی یا اسکیلر پاک می گردد. پاک کردن و سمان کردن مجدد موکاپ توصیه نمی شود چون ممکن است آن را بشکند یا ظاهر آن را خراب کند. Mock up توسط مواد اضافی در مناطق گیر (اینترپروکزیمال) تثبیت گردیده است دندانپزشک باید توجه خاصی به مواد اضافی داشته باشد٬ چون آن می تواند با پروسه بهداشت دهان نرمال بیمار تداخل ایجاد کند.

 

 

p13-1

 

p13-2

 

 

شکل 13:نمای قبل و بعد یک بیمار خانم 27 ساله .بدون موکاب ارزیابی لبخند دشوار میباشد .در حالیکه او راحت نبود که دندانهای آسیب دیده اش را نشان دهد.

امبراژور لثه ای فقط به اندازه ای که برای نخ دندان کافی است باز شود. (مثل سوپر فلاس تا از میان آن بدون به خطر انداختن استحکام Mockup عبور کند).

همچنین ٬ پیشنهاد می گردد که مواد اضافه از سطح شیار لثه ای باکال به دقت پاک شود تا emergency profileو هارمونی جینجیوال رستوریشن نهایی بهتر مشخص شود.بیمار می تواند مطب را در حالیکه از Mock up برای مدت کوتاهی برای نشان دادن به اعضای خانواده و دوستان استفاده می کند ترک کند.به علت ضخامت کم موکاپ در نهایت خارج میشود.پس از ارزیابیMock up و ستیبولار ماگزیلاری در دهان بیمار٬ کمی تغییرات می تواند توسط تکنسین ایجاد گردد و در ادامه وارد دومین مرحله لابراتواری می گردد.

نتیجه:

بیماران دارای اروژن دندانی شدید٬ اغلب سیستم دندانی به شدت آسیب دیده دارند بنابراین ممکن است سیستم رستوریتیو قدیمی (بازسازی کل دهان بوسیله کراون ها) برای این جمعیت گسترده ی جوان بسیار تهاجمی باشد.

از نظر نویسنده٬تکنیک ادهزیو باید ارائه گردد تا ساختار دندان حفظ گردد و درمان های تهاجمی تر تا زمانیکه بیمار مسن تر گردد به تعویق انداخته شود.

اگر چه ادهزیو هر دو پروسه کلینیکی و لابراتواری را تسهیل کرده است٬ اما ترمیم این چنین بیمارانی بعلت مقدار تخریب شده هنوز یک چالش می باشد.

برای دستیابی به حداکثر حفاظت از ساختار دندان و زیبایی قابل پیش بینی تر و نتایج فانکشنال بهتر٬ یک ایده ی جدید ارائه گردید:تکنیک سه مرحله ای ٬ این تکنیک یک دسترسی تسهیل شده می باشد که بر همکاری بین دندانپزشک و تکنسین لابراتوار تأکید دارد.

در این مقاله فقط گام اول از تکنیک توضیح داده شده است. با استفاده از Mock up و ستیبولار ماگزیلاری ساده تکنسین لابراتوار می تواند اطلاعات پر ارزشی را بدست آورد و درمان سیستم دندانی به شدت سایش یافته می تواند در یک روش کمتر مطلق آغاز شود.

صرف زمان برای تشخیص اولیه نباید دندانپزشک را سست کند٬چون همکاری کامل بیمار در هر مرحله از تصمیم گیری بسیار مهم می باشد.در واقع به بیمار اجازه دهیم تا نتیجه نهایی را قبل از آغاز درمان تصور کند این به بیماران اطمینان دوباره می دهد و به آن ها کمک می کند تا درمان های وسیعتر را بپذیرند.

                                                                                                  

                                                                               پایان قسمت اول

                  

آمار سایت

3552925
امروز
دیروز
هفته جاری
هفته گذشته
ماه جاری
ماه گذشته
بازدید کل
249
373
3596
3541548
36689
42361
3552925

آی‌پی شما: 34.228.194.177
امروز: پ، 06 تیر 1398 - ساعت: 11:04:34